Shimbashi Station NextTrain

Current Time: 08:04    

Tokaido Main Line - Yokohama,Odawara bound

08:05 Shinagawa (Rapid)

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

08:05 Ueno

Ueno-Tokyo Line(Jōban Line) - Kashiwa,Toride bound

09:37 Mito

Yamanote Line - Shinagawa,Shibuya bound

08:07 Circle

Yamanote Line - Tokyo,Ueno bound

08:06 Circle

Yokosuka Line - Yokohama,Kamakura bound

08:07 Zushi

Yokosuka Line - Tokyo bound

08:06 Narita Airport (Rapid)

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Shinagawa,Kamata bound

08:05 Tsurumi

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Tokyo,Ueno bound

08:07 Minami-Urawa